radno mjesto Sistemski administrator

Ono što je zajedničko svim korisnicima klijentskog računalnog softwarea je operacijski sustav koji sve to omogućava te mrežna infrastruktura unutar tvrtke koja sve to povezuje. Projektiranje, instalacija, konfiguracija i održavanje računalne i mrežne infrastrukture zahtjeva stručne i kompetentne kadrove sposobne odgovoriti svim zahtjevima suvremenog poslovanja podržanog različitim hardverskim i softverskim rješenjima.

Danas tvrtke raznih profila posjeduju izgrađenu računalnu infrastrukturu koju treba održavati i nadograđivati što za posljedicu ima stalni trend porasta potražnje za radnim mjestom sistemskog administratora. Stoga, ne čudi što je prema portalu MojPosao.net Sistemski administrator jedno od 5 najoglašavanijih radnih mjesta. Stalna potražnja za sistemskim administratorima se ponajviše očituje kroz njihov osnovni zadatak da osiguraju siguran i nesmetan rad, kako svakog pojedinog računala tako i mreže u cjelini. Upravo zbog sve veće potrebe za kvalitetnim ljudima, programi osposobljavanja za sistemske administratore su jedni od najtraženijih.

Poslovanje svake tvrtke temelji se na pravovremenim i točnim informacijama uvjetovanim primjenom moderne komunikacijske infrastrukture i tehnologije, za što je direktno odgovoran sistemski administrator. Informacijski sustav mora biti dostupan 24 sata dnevno budući da pad sustava može imati velike posljedice po poslovanje tvrtke što znači da treba postojati jasan plan sistemske administracije, što je, također, u opisu posla sistemskog administratora.

Složeni poslovi sistemske administracije često ne mogu biti odgovornost jedne osobe, pogotovo ako je u pitanju veća tvrtka, što uvjetuje potrebu za timom administratora s jasno podijeljenim zadacima i odgovornostima. Rješenja gdje tvrtke sklapaju poslove održavanja IT infrastrukture s vanjskim suradnicima ili drugim tvrtkama na duže razdoblje generalno nisu dobra jer vrijeme koje prođe od izdavanja zahtjeva i izlaska na teren može biti predugo što može dovesti do gubitaka u poslovanju.

što radi Sistemski administrator

Izbor i nabavka računalne i mrežne opreme, projektiranje serverske i mrežne infrastrukture, konfiguriranje i održavanje servera kao i hardverska, softverska i korisnička podrška samo su neki od poslova koi se danas postavljaju pred Sistemske administratore IT infrastrukture.
Sistemska administracija predstavlja korištenje raznih postupaka i procesa s ciljem nadgledanja i upravljanja IT infrastrukturom organizacije. Predstavlja mnogo širi pojam od onog koji se kod nas smatra pod terminom mreža. Sistemski administratori nisu programeri, ali je potrebno da imaju određena znanja i iz pojedinih programskih jezika kao i da poznaju mehanizme funkcioniranja i komponenti suvremenih baza podataka.

Ukratko, osnovni zadaci sistemskog administratora su:

- projektiranje i implementacija informatičkog rješenja
- ažuriranje postojećih i implementacija novih programskih rješenja
- pohrana podataka i Fault tolerance
- nadgledanje, optimizacija i management IT infrastrukture
- politika sigurnosti i licenciranje
- upravljanje korisničkim računima (Account management)
- nadogradnja i rekonfiguracija hardvera
- preventiva i prognoziranje (Forecasting)
- rješavanje problema (troubleshoting)
- dokumentiranje svih aktivnosti propisivanjem procedura

uskoro u Slavonskom Brodu

Veleučilište u Slavonskom Brodu pokreće Program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova Sistemski administrator IT infrastrukture čijim završetkom se stječe teoretsko i praktično znanje iz administracije i konfiguracije serverskih operativnih sustava i računalnih mreža.

Temeljni cilj programa je usavršiti polaznika za rješavanje gotovo svih administratorskih zadataka i problema vezanih uz projektiranje, izgradnju i održavanje poslužiteljskih resursa u uredskom i mrežnom okruženju.
Polaznik unutar obrazovanja, kroz brojne praktične vježbe i primjere, ovladava postupkom instalacije, naprednog podešavanja i održavanja klijentskih i serverskih operativnih sustava, rada računalnih resursa u mrežnom okruženju, te pružanja usluga održavanja i nadogradnje postojećih sustava. Uspješnim završavanjem Programa polaznici će steći znanja i vještine koja im omogućuju uključivanje i veću konkurentnost na tržištu rada za slijedeće kategorije poslova:

- sistemski administrator (Systems Administrator)
- mrežni administrator (Network Administrator)
- inženjer za podršku informacijskih sustava (Information Technology Engineer)
- administrator informacijskih sustava (Information Systems)
- specijalist tehničke podrške (Technical Support Specialist).

Dodatna prednost našeg programa je njegova prilagođenost različitim razinama informatičkog predznanja kandidata jer je namijenjen polaznicima bez naprednog informatičkog znanja, kao i onima koji ga imaju. S druge strane, nastavni program osmišljen je tako da polaznike nauči naprednim znanjima i vještinama koje su potrebne za pripremanje i polaganje međunardno priznatih profesionalnih informatičkih certifikata.

Nastavni program izvode kvalificirani instruktori s brojnim IT certifikatima koji posjeduju visoku razinu tehničkog znanja. Svi treneri su sistemski i mrežni administratori sa stvarnim iskustvom kojima je tematika predavanja, zapravo svakodnevni posao.

Nastava će se održavati u informatičkoj učionici Veleučilišta u Slavonskom Brodu, na drugom katu zgrade Strojarskog Fakulteta, u ulici dr. Mile Budaka 1, gdje su osigurani svi prostorni, tehnički i kadrovski uvjeti za održavanje nastavnog programa.
Predviđeno je formiranje grupa od 10-12 polaznika koji će u virtualnom okruženju samostalno izvoditi vježbe i simulacije.
Polaznici nastave će za svaki pojedini modul dobiti originalne radne materijale (priručnik, probne verzije softvera, primjere za učenje, ...) na engleskom jeziku, te uvjerenje s dokazom o pohađanju nastave.
Uspješnim završetkom nastavnog programa polaznici stječu pravo upisa obrazovanja u radnu knjižicu.

Više o nastavnom programu...

tko može upisati Program

U program osposobljavanja mogu se upisati punoljetne osobe koje imaju završenu srednju, višu ili visoku školsku spremu, znanje engleskog jezika (na tehničkom nivou), te udovoljavaju psihofizičkim uvjetima za savladavanje programa.
Neophodno je da su polaznici upoznati s funkcioniranjem osnovnih komponenti računala i operacijskih sustava kao i da poznaju osnove korištenja Interneta (pretraživanje, komuniciranje putem e-mail servisa).
Polaznici će na početku nastave pristupiti kratkom testu kako bi se procijenilo njihovo predznanje radi prilagodbe dinamike izvođenja nastavnog programa.

koja je cijena Programa

Cijena Programa je 5.000,00 kn.
Postoji mogućnost dogovaranja obročne otplate u nekoliko rata uz cijenu Programa od 5.800,00 kn.

U cijenu programa je uključeno:

140 sati nastave u poslijepodnevnim satima, iza 17:00
održavanje nastave 2-3 puta tjedno (prema dogovoru)
priprema za ispite, konzultacije i radionice sa hands-on labovima
online priručnici (na engleskom jeziku)
posudba dodatnih materijala za pripremu ispita
simulacijske vježbe